PŁYTKI FREZ. ISO

Płytki do frezowania ogólnego ISO są ekonomicznym rozwiązaniem zwiększającym produktywność frezowania płaszczyzn,
frezowania walcowo-czołowego i kształtowania.

Płytki mogą być używane w istniejących korpusach narzędziowych w celu obniżenia kosztów narzędzi.

Materiały obejmują wszystkie rodzaje stali, stali nierdzewnej, żeliwa i żeliwa sferoidalnego.