WIDIA FREZY MONOLITYCZNE

Linia monolitycznych frezów trzpieniowych WCE cechuje się zaawansowaną
geometrią, która zapewnia uniwersalność doboru materiału użytkownikom
końcowym poszukującym ekonomicznego rozwiązania podczas
obróbki skrawaniem małych partii.